تبلیغات
اعتیاد و عوارض آن - پیشگیری اعتیاد از خانواده شروع می شود
اعتیاد و عوارض آن
اعتیاد بدترین بلای عالم

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 خرداد 1388
علی دلداری، قاضی دادسرای جنایی ناحیه 27 تهران و نماینده دادستان در توضیح این که به چه علت مواد مخدر در ایران رواج پیدا کرده یا این که به چه دلیل مصرف تریاک و کراک در میان جوانان و نوجوانان فزونی یافته است به مردم سالا ری گفت: اعتیاد به مصرف مواد مخدرنه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای دنیا مشکلا ت زیادی را برای مردم و حکومتها به وجود آورده است، و همچنین ممنوعیت کشت خشخاش در سال 1330 در ایران ممنوع شد. امروز قاچاق مواد مخدر از سوی باندهای سازمان یافته تبهکار انجام می شود. کشورما، به دلیل قرار گرفتن در هلا ل طلا یی ترانزیت مواد مخدر در بین سایر کشورها بیشترین آسیب را از این جهت می بیند و از سو» مصرف مواد مخدر متحمل ضررهای جبران ناپذیری شده است، البته علا وه بر آمار قابل توجهی که از منابع رسمی در خصوص آلودگی جوانان به مواد مخدر انتشار یافته است باید هزینه ها و شهدایی که نیروی انتظامی در این راه داده است نیز برخسارت های کشورمان اضافه نمود. همسایگی باکشور افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر می باشد و علی الخصوص بعد از اشغال نظامی آن توسط نیروهای بیگانه سطح کشت مواد در آن بیشتر شده است این تبعات را دارد. به هر حال چیزی که مهم است باید به دنبال راه چاره ای برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بود تا ارتباط افراد با مواد مخدر قطع یا کم شود و از نظر علمی، اگر بخواهیم رابطه فرد را با مواد مخدر بررسی کنیم، پژوهشگران سه مرحله را برای آن ذکر کرده اند:
1- آشنایی 2- مصرف تفریحی 3- اعتیاد
آشنایی با مواد مخدر مرحله ای است که در آن شخص، ماده مخدر را برای اولین مرتبه می بیند و برای اولین بار مصرف می کند و این ماده خطرناک که بعدها قرار است وی را آزار دهد آشنا می شود.
مرحله دوم  مصرف تفریحی است: تعداد دفعات مصرف از چند بار عبور می کند. در این مدت شخص شروع به وابستگی به مواد می کند و مواد مخدر را مسکن دردها و رنج های خود می کند و هر چه جلوتر می رود بازگشت به عقب سخت تر می شود. به کرات در پرونده ها با چنین افرادی مواجه شده ایم. می گفتند هیچ وقت احساس نمی کردم با استعمال تفریحی در بین دوستان به اعتیاد گرفتار بشوم. ولی اینان زمانی خود را پیدا می کنند که گرفتار این دام خانمانسوز شده اند.
وی تصریح کرد: آنها خود را در سراشیبی نابودی قرار داده اند. مرحله آخر، اعتیاد است در این مرحله مصرف مواد به صورت اجباری و حیاتی برای شخص معتاد شده است که اگر مصرف مواد به تاخیر افتد دچار مشکلا ت روحی و جسمی می شود.
دلداری در پاسخ به این سوال که چرا مصرف تریاک در ایران بیشتر از سایر موادمخدر است، گفت: مصرف تریاک در ایران سابقه طولا نی دارد. اگر نگاه اجمالی به اشعار شعرای فارسی کنیم از قرن 4 هجری به بعد به عنوان یک نوشدارو یا مسکن به آن نگاه می کردند و همچنین برخی از اطبای سنتی برای تسکین برخی از دردها آن را تجویز می کردند و از نقطه نظر فقهی و اجتهادی تا چند دهه قبل کمتر مجتهدی حکم به حرمت این ماده داده بود، اگرچه الا ن به اجماع مراجع تقلید حکم به حرمت مصرف موادمخدر به خصوص تریاک داده اند. کشور ما، از قدیم الایام که تحت استعمار کشورهایی همچون انگلیس بوده و سعی آنها بر این بوده است که مردم از آثار خطرناک موادمخدر دور نباشند و همچنین در گذر تاریخی به زمان طاغوت ملا حظه می شود که حتی برخی از نزدیکان دربار خود سودی از ورود مواد مخدر به ایران می بردند.
دلداری تصریح کرد: به دنبال تحقیقات صورت گرفته در این خصوص علل گرایش به این نوع مواد عبارتند از: سالم نبودن محیط خانواده، آلودگی محیط و مراکز آموزشی در تمام سطوح، معاشرت با دوستان ناباب، عدم کنترل عرضه مواد مخدر(آلودگی محیط جغرافیایی و محل سکونت) فقر فرهنگی، اقتصادی، عاطفی، عدم اطلا ع رسانی کافی از زیان های مواد مخدر توسط رسانه ها و نهادهای ذی ربط، حس کنجکاوی، لذت جویی و بحران هویت.
نماینده دادستان در پاسخ به این سوال که آیا معتادین به الکل هم باید در ردیف معتادان موادمخدر قرار گیرند یا خیر گفت: اعتیاد به الکل و الکلیسم بحث کاملا  جداگانه ای را می طلبد و در گروه معتادین به موادمخدر نمی گنجد.
این مقام قضایی اذعان داشت: آمار دقیق رسمی منتشر شده در خصوص مصرف الکل در ایران وجود ندارد اما با توجه به آمار موجود پرونده ها در دادسراها، می توان به راحتی دریافت که آمار اعتیاد به موادمخدر بسیار بیشتر از اعتیاد به الکل است.
دلداری دلا یل مصرف زیاد کراک در ایران را اینگونه برشمرد.
مصرف راحت و آسان، دسترسی آسان آن، قیمت پایین، عرضه در جوامع، شهرهای بزرگ، در اماکن عمومی و پارک ها.
وی درباره رابطه اعتیاد و سایر جرایم گفت: اعتیاد و سایر جرائم علی الخصوص مالی، از قبیل سرقت کاملا  رابطه هماهنگی دارند. هر چه آهنگ اعتیاد بالا  باشد، آمار جرائم مالی هم بالا ست. معتادان برای تهیه پول موادمخدر خود به راحتی مرتکب سرقت می شوند مبادرت به تخریب اموال عمومی و فروش ضایعات و قطعات آنها می نمایند یا دیده شده دست به سرقت های جزئی از داخل مجتمع مسکونی یا اماکن عمومی از مساجد می نمایند. در مقیاس شدیدتر وقتی که معتاد به مواد مخدر سر وقت مصرف دسترسی به مواد نداشته باشد دارای اعصابی به هم ریخته با حالتی جنون آمیز مرتکب جرائمی چون ضرب و جرح، کودک آزاری، همسرآزاری و حتی قتل می شوند.
به اعتقاد دیداری پیشگیری از مقوله اعتیاد بدوا از داخل خانواده ها شروع شود 1- معتاد نبودن والدین و افراد الگو در خانواده 2- اجتناب از خوددرمانی با مصرف تریاک و غیره 3- برخورد صحیح اعضای خانواده با یکدیگر، تلقین یک هدف منطقی از کودکی در فرزندان 4- جلوگیری از معاشرت فرزندان با افراد و خانواده های آلوده 5- رعایت حسن معاشرت و برابری بین فرزندان و تقسیم عادلانه امکانات بین همه آنها 6- برجسته  کردن توانایی های نوجوانان، تاکید بر ارزش ها و باورهای سنتی موثر بر خانواده 7- جلوگیری از وقوع طلاق 8- تقویت اعتقادات مذهبی 9- جلوگیری از ورود فرزندان به محیط و مراکز آموزشی آلوده 10- آموزش صحیح زیان های مواد مخدر در رسانه ها 11- جلوگیری از پخش و انتشار مقالات و فیلم های بدآموز 12- برخورد شدید با قاچاقچیان مواد مخدر و عرضه کنندگان 13- اصلاح و بازپروری افراد معتاد و درمان آنها.
وی در ادامه گفت: طبق قوانین ایران، اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است اگر چه از سوی تئوریسین ها (نظریه پردازها) حقوق جزا، بیمار هم به آنها صدق کند.
اگر بگوییم فرد بیمار که مصرف تریاک یا هر نوع مواد مخدری را دارد، مجرم است ولی به کلیه معتادان طبق قانون اجازه داده می شود با مراجعه به مراکز درمانی، اقدام به درمان خود کنند و با توجه به استفتائاتی که از علما شده، به اجماع استعمال مواد مخدر حرام اعلام نموده اند و قاچاقچیان مواد مخدر که در قانون برای آنان مجازات اعدام پیش بینی شده است، محارب و مفسدفی الارض به معنی اخص کلمه می باشند که با کار خود جامعه را به فساد می کشند و جوانان را آلوده می نمایند.
طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، علاوه بر اینکه در این قانون برای قاچاق مواد مخدر و ساخت و فروش آنها حسب میزان مواد مجازات های جداگانه تعیین شده - هروئین بیش از 30 گرم اعدام - برای مصرف کننده ها و معتادان نیز مجازات تعیین شده است. معتادان به مواد مخدر به 1 میلیون  تا 5 میلیون ریال جزای نقدی - تا 30 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تکرار هر مرتبه تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و اگر کارمند دولت باشند به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند و همچنین افراد غیرمعتادی که مواد مخدر را تفریحی استعمال می نمایند به 74 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم می شوند.
وی تاکید کرد: مواد مخدر منشا تمام فسادها است. به هر طریق ممکن، حکومت و خانواده یا هر کسی که در این اجتماع زندگی می کند، استعمال و افزایش آمار معتادین به ضرر همه است. همه باید با یک اقدام جدی به مبارزه با این پدیده بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی نوجوانان و جوانان گرایش به مصرف مواد مخدر دارند گفت:  جوان ها بیشتر در معرض خطر هستند با دوستان ناباب و طی رفت و آمد با اینها آشنا می شوند و حس کنجکاوی آنها باعث ابتلا به این بلای خانمانسوز می شود.
وی درباره اینکه گرایش خانم ها بیشتر است یا آقایان تصریح کرد: گرایش آقایان بیشتر است، به دلیل اینکه تعامل بیشتری نسبت به خانم ها دارند، به این دلیل که برخورد بیشتری با این مساله در جامعه دارند و هم دسترسی آسان برایآقایان به مواد مخدر بیشتر است.طبقه بندی: اعتیاد، 
ارسال توسط نبما جوزدانی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بنظر شما بزرگترین مشکل جوانان امروز چیه؟
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس

دانلود نرم افزار