تبلیغات
اعتیاد و عوارض آن - علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر
اعتیاد و عوارض آن
اعتیاد بدترین بلای عالم

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 11 خرداد 1388

هوالحق
علل گرایش به سؤمصرف مواد مخدر

بنابر نامه های مکرر دوستان بخصوص عزیزان دانشجو مبنی بر مقالات و مطالب بیشتر در رابطه با مواد مخدر و چگونگی برخورد و مقابله با آن بخصوص در رابطه با جوانان و نوجوانان دو مقاله اخیر در رابطه با این بلای خانمان سوز که در تمام کشورهای جهان شیوء دارد تقدیم میگردد ، به امید آنکه مورد استفاده همه عزیزان قرار گیرد . انشالله


گرایش به مواد مخدر امروزه به صورت یك مشكل جدی در سطح جهانی مطرح می باشد . در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها ، فرضیه های مختلفی بیان شده است ، اما هیچ یك از این نظریه ها به تنهایی نمی توانند علت مصرف مواد مخدر در یك فرد را تشریح كنند . در اغلب موارد مجموعه ای از عوامل در ایجاد مشكل نقش دارند لیكن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص و در هر فرد برخی از عوامل نقش بارزتری را در مورد سبب شناسی سوء مصرف ایفا می كنند . این مقاله که با زحمات آقای دکتر نارنجی ها و برا اساس آمار سازمان بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان درسال  ۱۳۸۰ تنظیم گردیده است.
مهمترین این عوامل عبارتند از :
عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل اجتماعی
عوامل خانوادگیویژگیهای فردی
اگر چه مواد خاص نیز کم نیستند اما ویژگیهای فردی معتادین به مواد مخدر اکثراً بشرح ذیل است


عوامل اجتماعی
خدمات
اختلالات روانی
استرس

۱.      عوامل زیست شناسی : سیستم عصبی ، ژنتیك ، تاثیر مواد بر سیستم های بدن ۳.      كمبود فعالیت های جایگزین ۴.      جنگ ۲.   صفات شخصیتی : اعتماد به نفس پایین ، احساس عدم كنترل روی زندگی خود ، عدم پذیرش ارزشهای سنتی و رایج ، مقاومت در برابر مظاهر قدرت ، نیاز شدید به استقلال ، صفات شخصیتی ضد اجتماعی ، پرخاشگری شدید ، فقدان مهارتهای اجتماعی و تطابقی ۳.   اختلالات روانپزشكی : اختلال افسردگی ، اختلال و وسواسی - جبران ، اختلال هواس ، ترس مرضی ، اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۴.   نگرش و ارزشها : نگرش مثبت به مواد مخدر و باورهای غلط ، فقدان ارزشهای مذهبی ، اولویت دادن به ارزشهای شخصی ، عدم احساس مسئولیت فردی و كنترل خود ۵.   موقعیت مخاطره آمیز فردی : مورد آزار یا غفلت قرار گرفتن در دوران كودكی و نوجوانی ، بی خانمانی یا فرار از خانه ، اخراج از مدرسه، تك سرپرستی ۱.   خانواده : نگرش مثبت یا گرایش به مصرف مواد مخدر در خانواده ، از هم گسیختگی خانواده ، ناسازگاریها و اختلالات خانوادگی ، كمبودهای عاطفی ، بی سوادی و ناآگاهی والدین نسبت به مسائل اجتماعی ، عدم كنترل فرزندان و روشهای نامناسب تربیتی ، فقر خانواده ۲.      دوستان : گرایش و فشار دوستان به مصرف مواد مخدر ، نیاز به عضویت در گروه ۳.   مدرسه : شیوه های نامناسب آموزشی ، بی توجهی به نیازهای دانش آموزان ، فقدان مقررات جدی منع مصرف ، عدم حمایت و طرد ۱.      بازار مواد : قیمت مواد مخدر ، فراوانی مواد ۲.      نارسایی قوانین منع تولید ، مصرف ، خرید و فروش مواد و عدم اجرای قوانین . ۴.      كمبود امكانات حمایتی ، مشاوره ای و درمانی ۵.      توسعه صنعتی ، محرومیت اقتصادی و اجتماعی ۱.      از هم گسیختگی خانواده ۲.      بعد بالای خانوار ( خانواده پر جمعیت ) ۳.       تنش ها و مشاجرات خانوادگی ۴.      بی سرپرستی و تك سرپرستی ۵.      وجود فرد معتاد در خانواده ۶.      معاشرت های ناسالم ۷.      یسوادی و كم سوادی والدین ۸.      نداشتن فرهنگ مشاور در خانواده ۹.      نداشتن آموزش های خانواده در جهت روابط زناشویی ۱۰. فقدان مهارتهای ارتباطی در خانواده ۱۱. روابط ناسالم بین اعضای خانواده ۱۲. نداشتن آموزش های لازم در خصوص روش های صحیح تربیتی ۱۳. نداشتن آگاهی والدین از عوارض مصرف مواد مخدر ۱۴. عدم كنترل صحیح فرزندان ۱۵. عدم آگاهی نسبت به نیازهای خانواده ۱۶. فقدان سیستم ارزشی صحیح در خانواده ۱۷. نداشتن فرهنگ صحیح اجتماعی ۱۸. نداشتن ارتباط صحیح والدین با فرزندان ۱۹. سوء استفاده از فرزندان جهت خرید مواد مخدر ۱.      مذكر و مجرد ۲.      اکثرا بین سنین ۱۵ الی ۲۴ سال معتاد می شوند ۳.   مشاغل : بیکار ، كارگر ، راننده ، خلبان ، صیادی ، كشاورزی ، نقاشی ساختمان و کلاً کارهایی که احتیاج به بیدار بودن در شب دارد و یا ساعت استراحت مشخصی ندارد به همین دلیل حتی دیده شده که  مامورین پلیس نیز جزو کسانی هستند که گرفتار این معضل اجتماعی شده اند . ۴.      ویژگیهای خاص شخصیتی ( عدم اعتماد به نفس ، كنجكاوی ، روحیه لذت طلبی بخصوص در مسائل جنسی ) ۵.      نداشتن مهارتهای اجتماعی و فردی در زندگی ۶.      تحصیلات ابتدایی و سیكل و زیر دیپلم ۷.      عدم اطلاعات و آگاهی از مضرات مواد ۸.      كم رنگی اعتقادات و ایمان فرد ۹.      بیماریهای جسمی ۱.      فقر ۲.      زندگی در محلات آلوده ۳.      فقدان مهارتهای ارتباطی در جامعه ۴.      نداشتن سیستم آموزشی مناسب ۵.      بیكاری ۶.      در دسترس بودن مواد مخدر ۷.      سودآوری بالای قاچاق ۸.      مهاجرت ( بین شهری ، داخل استانی )? ۹.      نداشتن الگوی مناسب اجتماعی ۱۰. عدم تطبیق فرد با محیط كار ۱۱. ضعف اجرای قوانین ۱۲. نگرش مثبت به اعتیاد ۱۳. باورهای غلط در مورد مواد مخدر ۱۴. موقعیت خاص جغرافیایی استان ۱۵. نبودن اتفاق نظر مراجع تقلید در مورد مواد ۱۶. غنای اقتصادی ۱۷. وجود ملیت افغانی ۱۸. l شرایط كاری سخت ( رطوبت ) ۱۹. توریست پذیری و خصیصه گردشگری ۲۰. عدم وجود قبح مصرف مواد ۲۱. عدم حمایت اجتماعی از افراد درمان شده ۲۲. برخورد ناصحیح با گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر ۲۳. عدم وجود فضای مناسب برای رشد فرهنگی ۲۴. تنوع قومی ۲۵. كمبود آگاهی در خصوص مهارتهای آموزشی و پرورش ۲۶. كمبود فرهنگ استفاده از مراكز فرهنگی و هنری ۲۷. توسعه ناهماهنگ شهری با فرهنگ صحیح اجتماعی ۱.      كمبود مراكز مشاوره ۲.      كمبود افراد متخصص در زمینه اعتیاد ۳.      كمبود مراكز تفریحی ، فرهنگی و ورزشی ۴.      كمبود مراكز پژوهشی مرتبط با اعتیاد ۵.      بالا بودن هزینه استفاده از مراكز فرهنگی ۶.      كمبود مراكز اشتغال زایی ۷.      كمبود مراكز درمانی معتادین ۸.      عدم وجود تخت جهت درمان معتادین ( بستری ) ۹.      پایین بودن كیفیت برنامه های صدا و سیما ۱۰. عدم وجود سازمان مسئول در خصوص مبارزه فرهنگی با اعتیاد ۱۱. نداشتن سیستم ارزشیابی صحیح كلیه فعالیتهای ضد اعتیاد ۱۲. عدم وجود آموزش مناسب در خصوص اعتیاد در جامعه ۱۳. كمبود برنامه های فرهنگی و عدم كارآیی آموزش ها در زمینه فرهنگ دینی ۱.      افسردگی ۲.      بیماریهای اضطرابی ۳.      شخصیت ضد اجتماعی ۱.      شكست در مراحل مختلف زندگی ( ازدواج ، مالی ، تحصیلی ، عشق ) ۲.      دوری از خانواده ۳.      از دست دادن نزدیكان ۵.      ازدواج اجباری ۶.      سربازی ۷.      حوادث غیر مترقبه


طبقه بندی: اعتیاد، 
ارسال توسط نبما جوزدانی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بنظر شما بزرگترین مشکل جوانان امروز چیه؟
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس

دانلود نرم افزار